Formål

Formål med samarbejdet

 

Grundvandssamarbejdet er oprettet med henblik på en samlet varetagelse af:

Kortlægning, overvågning og beskyttelse af de grundvandsressourcer, som

medlemmernes Vandforsyninger indvinder fra.

 

Varetage andre aktiviteter, som har til formål at forebygge eller afhjælpe forsyningsproblemer forårsaget af

kvaliteten af vandressourcer.

 

Samarbejdet er etableret i overensstemmelse med Vandforsyningslovens §§ 52a og 52b med henblik på en samlet varetagelse af og fordeling af udgifterne til kortlægning, overvågning og beskyttelse af vore grund-vandsressourcer.

 

Samarbejdets arbejde hindrer ikke de enkelte medlemmer i – på egne vegne – at gennemføre foranstaltninger

med ovennævnte formål.

 

• Klik her for at uploade "Vi sløjfer brønden" brochuren - for at læse mere.

• Hvis du vil gerne læse brochuren online - klik her

Vordingborg-Grundvandssamarbejde.dk • info@vordingborg-grundvandssamarbejde.dk