Om os

Om os

 

Vores drikkevand kommer fra regnen – som bliver filtreret gennem jorden, og ender som grundvand. Grundvandet som vi pumper vi op, bliver efter en enkel vandbehandling ledt ud til forbrugerne som rent drikkevand.

 

Udfordringen er at det vand vi drikker, ikke er faldet som regn i vores egen baghave eller på vandværksgrunden. Det stammer fra en større del af landskabet omkring os. Derfor er det vigtigt for os at være fælles om at lave grundvandsbeskyttelsen, da vandet jo ikke respekterer forsyningsgrænser.

 

På denne baggrund opstod tanken om at oprette Grundvandssamarbejdet med det formål at beskytte vores grundvandsressourcer, så vi også i frem-tiden har adgang til rent drikkevand.

 

I februar 2010 blev 25 fremmødte Vandforsyninger enige om at danne en opstartsgruppe hvis opgave bestod i at lave vedtægter og handle-plan samt budget for et Grundvandssamarbejde i Vordingborg Kommune og herefter indkalde til stiftende generalforsamling.

 

I opstartsgruppen deltog Søren Mikkelsen/Kristian Schou, Vordingborg Forsyning - Boye Jensen og Michael Møller, Sandvig Vandværk – Thorben Munck, Svinø Strand Vandværk – Leif Nygaard, Kostræde Ny Vandværk – Vandgruppen, Miljøsekretariatet i Vordingborg Kommune var sekretær.

 

17. maj 2011 var grundvandssamarbejdet en realitet, 26 almene vandforsyninger og Vordingborg Forsyning havde meldt sig ind.

Efterfølgende har Ørslev Vandværk meldt sig ind i samarbejdet.

Vordingborg-Grundvandssamarbejde.dk • info@vordingborg-grundvandssamarbejde.dk