Bestyrelse

Bestyrelsen

 

Bestyrelsen har efter den stiftende Generalforsamling den 17. maj 2011 konstitueret sig således:

 

Formand: Leif Nygaard, Kostræde Ny Vandværk - formand@kostraedenyvand.dk

 

Næstformand: Boye Jensen, Sandvig Vandværk - boyejensen@mail.tele.dk

 

Sekretær: Karen Eiken, Vordingborg Forsyning - keje@vordingborgforsyning.dk

 

Kasserer: Thorben Munck - ssv@post.tele.dk

 

Bestyrelsesmedlem: Renny Madsen, Klintholm Havn Vandværk - ram@c.dk

 

Suppleanter:

Poul Erik Rønje, Køng Vandværk - poul.erik.reonje@gmail.com

Finn Jensen, Langebæk Vandværk - fihoje@mail.dk

 

Vordingborg-Grundvandssamarbejde.dk • info@vordingborg-grundvandssamarbejde.dk