Handlingsplaner

Handlingsplaner

 

Handlingsplanen beskriver en række tiltag, som kan iværksættes til sikring af grundvandskvaliteten i medlemmernes indvindingsområder.

I Handlingsplanen opstilles planer for koordinering og gennemførelse af tiltag.

Handlingsplanen vil årligt blive revideret.

 

Handlingsplan 2016- 201 Handlingsplan 2015- 2018

Handlingsplan 2014- 2017 Handlingsplan 2013-2016 Handlingsplan 2011-2013

Vordingborg-Grundvandssamarbejde.dk • info@vordingborg-grundvandssamarbejde.dk