Om os

Vores drikkevand kommer fra regnen – som bliver filtreret gennem jorden, og ender som grundvand. Grundvandet som vi pumper vi op, bliver efter en enkel vandbehandling ledt ud til forbrugerne som rent drikkevand.

Udfordringen er at det vand vi drikker, ikke er faldet som regn i vores egen baghave eller på vandværksgrunden. Det stammer fra en større del af landskabet omkring os. Derfor er det vigtigt for os at være fælles om at lave grundvandsbeskyttelsen, da vandet jo ikke respekterer forsyningsgrænser.

På denne baggrund opstod tanken om at oprette Grundvandssamarbejdet med det formål at beskytte vores grundvandsressourcer, så vi også i frem-tiden har adgang til rent drikkevand.

I februar 2010 blev 25 fremmødte Vandforsyninger enige om at danne en opstartsgruppe hvis opgave bestod i at lave vedtægter og handle-plan samt budget for et Grundvandssamarbejde i Vordingborg Kommune og herefter indkalde til stiftende generalforsamling.

I opstartsgruppen deltog Søren Mikkelsen/Kristian Schou, Vordingborg Forsyning – Boye Jensen og Michael Møller, Sandvig Vandværk – Thorben Munck, Svinø Strand Vandværk – Leif Nygaard, Kostræde Ny Vandværk – Vandgruppen, Miljøsekretariatet i Vordingborg Kommune var sekretær.

17. maj 2011 var grundvandssamarbejdet en realitet, 26 almene vandforsyninger og Vordingborg Forsyning havde meldt sig ind.

Efterfølgende har Ørslev Vandværk meldt sig ind i samarbejdet.

Samarbejdets medlemmer

Samarbejdets medlemmer

Allerslev-Ammendrup Vandværk
aavand.formand@gmail.com

Bakkebølle Strand Vandværk
kas@bbstrandvand.dk

Balle Vandværk
ballevand@gmail.com

Bønsvig-Stavreby Vandværk
b-svand@b-svand.dk

Bårse Vandværk
formand@baarse-vand.dk

Børre Vandværk
kildegaard31@gmail.com

Fanefjord Vandværk
dammevand@gmail.com

Kastrup-Neder Vindinge Vandværk
birger-dorthe@stofanet.dk

Kostræde Ny Vandværk
formand@kostraedenyvand.dk

Køng Vandværk
poul.erik.roenje@gmail.com

Magleby Vandværk
formand@maglebyvand.dk

Oremandsgård Vandværk
oremandsgaard@oremandsgaard.dk

Samarbejdets medlemmer

Råbylille Vandværk
ole.bennetzen@gmail.com

Sandvig Vandværk
ellebaeksgaard@dlgtele.dk

Skibinge Vandværk
cokse@adr.dk

Snertinge Vandværk
snertingevand@mail.dk

Stensved Vandværk
formand@stensvedvand.dk

Svinø Strand Vandværk
formand@svinovand.dk

Ulvshale Vandværk
info@ulvvand.dk

Ørslev Vandværk
janenevoldsen@hotmail.com

Hestehave Vandværk
formand@hestehavevand.dk

Røstofte Vandværk
hanshs@privat.dk

Mern Vandværk
kasserer@mern-vandvaerk.dk

Lundegård Vandværk
info@luva.dk

Vordingborg Forsyning A/S
keje@vordingborgforsyning.dk

GRUNDVANDSSAMARBEJDET
Bestyrelsesoversigt 2018:

Formand:
Leif Nygaard
Kostræde Ny Vandværk amba.
formand@kostraedenyvand.dk
leif.nygaard@mail.dk
info@vordingborg-grundvandssamarbejde.dk

Næstformand:
Jan Baltzer Hansen
Ørslev Vandværk
jan@kfentreprise.dk
sann-jan@youmail.dk

Sekretær:
Karen Eiken
Vordingborg Vand
keje@vordingborgforsyning.dk
kontakt@vordingborgforsyning.dk

Kasserer:
Thorben Munck
Svinø Strand Vandværk
munckthorben@gmail.com
kasserer@svinovand.dk

Bestyrelsesmedlem:
Jens Gammelgaard Nielsen
Bønsvig-Stavreby vandværk
b-svand@b-svand.dk
jtgn57@gmail.com

Suppleanter:

Keld Larsen
Magleby vandværk
mkbusemarke@mail.dk

Revisor:

Annette Gertsen
Kastrup-Neder Vindinge vv
annemette.gertsen@yahoo.dk

Revisor suppleant:

Boye Jensen
Sandvig vandværk
ellebaeksgaard@dlgtele.dk