Om os

Vores drikkevand kommer fra regnen – som bliver filtreret gennem jorden, og ender som grundvand. Grundvandet som vi pumper vi op, bliver efter en enkel vandbehandling ledt ud til forbrugerne som rent drikkevand.

Udfordringen er at det vand vi drikker, ikke er faldet som regn i vores egen baghave eller på vandværksgrunden. Det stammer fra en større del af landskabet omkring os. Derfor er det vigtigt for os at være fælles om at lave grundvandsbeskyttelsen, da vandet jo ikke respekterer forsyningsgrænser.

På denne baggrund opstod tanken om at oprette Grundvandssamarbejdet med det formål at beskytte vores grundvandsressourcer, så vi også i frem-tiden har adgang til rent drikkevand.

I februar 2010 blev 25 fremmødte Vandforsyninger enige om at danne en opstartsgruppe hvis opgave bestod i at lave vedtægter og handle-plan samt budget for et Grundvandssamarbejde i Vordingborg Kommune og herefter indkalde til stiftende generalforsamling.

I opstartsgruppen deltog Søren Mikkelsen/Kristian Schou, Vordingborg Forsyning – Boye Jensen og Michael Møller, Sandvig Vandværk – Thorben Munck, Svinø Strand Vandværk – Leif Nygaard, Kostræde Ny Vandværk – Vandgruppen, Miljøsekretariatet i Vordingborg Kommune var sekretær.

17. maj 2011 var grundvandssamarbejdet en realitet, 26 almene vandforsyninger og Vordingborg Forsyning havde meldt sig ind.

Efterfølgende har Ørslev Vandværk meldt sig ind i samarbejdet.

Samarbejdets medlemmer

Samarbejdets medlemmer

Allerslev-Ammendrup Vandværk

Bakkebølle Strand Vandværk

Bønsvig-Stavreby Vandværk

Bårse Vandværk

Fanefjord Vandværk

Hestehave Vandværk

Hjertebjerg Vandværk

Jungshoved Vandværk

Kastrup-Neder Vindinge Vandværk

Kostræde Ny Vandværk

Køng Vandværk

Lundegård Vandværk

Magleby Vandværk

Mern Vandværk

Oremandsgård Vandværk

Røstofte Vandværk

Råbylille Vandværk

Sandvig Vandværk

Skibinge Vandværk

Stensved Vandværk

Svinø Strand Vandværk

Ulvshale Vandværk

Vordingborg Forsyning A/S

Ørslev Vandværk

Udby Vandværk (Møn)

GRUNDVANDSSAMARBEJDET
Bestyrelsesoversigt 2021:

Formand:
Leif Nygaard
Kostræde Ny Vandværk amba.
formand@kostraedenyvand.dk
leif.nygaard@mail.dk
info@vordingborg-grundvandssamarbejde.dk

Næstformand:
Jan Baltzer Hansen
Ørslev Vandværk
jan@kfentreprise.dk
sann-jan@youmail.dk

Kasserer:
Peder Lundgaard
Bakkebølle Strand Vandværk
pedersenior@outlook.dk

Best. medlem
Jens Gammelgaard Nielsen
b-svand@b-svand.dk
jtgn57@gmail.com

Sekretær:
Karen Eiken
Vordingborg Vand
keje@vordingborgforsyning.dk
kontakt@vordingborgforsyning.dk

Revisorer:
Suppleanter
Keld Larsen
Magleby Vandværk
mkbusemarke@mail.dk

Ole Bennetzen
Råbylille Vandværk
ole.bennetzen@gmail.com

Revisorer:
Anette Gertsen
Kastrup-Neder Vindinge Vandværk
annette.gertsen@yahoo.dk

Flemming Bo Hansen
Hestehave Vandværk
formand@hestehavevand.dk

Revisor suppleant:
Grete Fagerberg
Bakkebølle Strand Vandværk
ghfpost1604@gmail.com