Handlingsplan

Handlingsplanen beskriver en række tiltag, som kan iværksættes til sikring af
grundvandskvaliteten i medlemmernes indvindingsområder.

I Handlingsplanen opstilles planer for koordinering og gennemførelse af tiltag.

Handlingsplanen vil årligt blive revideret.