Brøndsløjfning

Har du en gammel brønd eller boring,

så kontakt Grundvandssamarbejdet i Vordingborg Kommune. Vi sløjfer brønden for dig – og det er ganske gratis.

 

info@vordingborg-grundvandssamarbejde.dk

 

Vi lukker til vandet.

Gennem de senere år er en del boringer over hele landet lukket på grund af forurening. Ubenyttede brønde og boringer udgør en stor risiko for drikkevandet, da de kan føre en overfladeforurening direkte ned til grundvandet. Forureningen kan  stamme fra forskellige sprøjtegifte og fra opfyld.

 

Brønde og boringer skal sløjfes…

Derfor skal disse brønde og boringer registreres og sløjfes. Efterhånden som vi får registreret de ubenyttede brønde og boringer i kommunen, vurderer vi hvilke der udgør den største risiko inden vi  tager kontakt til lodsejerne og sætter brøndboreren igang med arbejdet.

Det er selvfølgelig vores budgetsatte midler der afgør i hvilken rækkefølge og hvor mange brønde og boringer vi kan sløjfe.  

 

Klik her for at uploade brochuren "Vi sløjfer brønden"

 

Hvis du vil gerne læse brochuren online - klik her

 

Registreringsskemaet
I forbindelse med ansøgning om sløjfning af en brønd eller boring er det vigtigt at vi får så mange oplysninger som muligt.
Registreringsskemaet nedenfor som pdf, uploades og udfyldes med så mange oplysninger som muligt, medsend evt. et billede af
brønden/boringen. 
 
Sendes til:
Vordingborg Forsyning A/S, Brovejen 10, 4760 Vordingborg.
eller pr email:

info@vordingborg-grundvandssamarbejde.dk

 

  Aktuelt

____________________________________________

 

 

•  Klik her for at uploade "Vi sløjfer brønden" brochuren

Webdesign og foto copyright © 2011 Apple Farm

Vordingborg Grundvandssamarbejde.dk   •    info@vordingborg-grundvandssamarbejde.dk